نشانی:رشت-خیابان ملت-جنب سازمان مرکزی دانشگاه گیلان
رییس‌جهاد دانشگاهی استان گیلان: مهندس جمشید رسایی
سرپرست خبرگزاری ایسنا منطقه گیلان: معصومه نیک‌کار

شماره تلفن‌ها:  9 - 33339678-013
نمابر: 33327888-013