نشانی:رشت-خیابان ملت-جنب سازمان مرکزی دانشگاه گیلان
رییس‌جهاد دانشگاهی استان گیلان: دکتر فریبرز جمالزاد فلاح
سرپرست خبرگزاری ایسنا منطقه گیلان: اسماعیل یحیی‌پور

شماره تلفن‌ها:  9 - 33339678-013
نمابر: 33327888-013